Preinscripció a

PREUS:

Matrícula: 10 € (independentment de les setmanes de inscripció).

Casal sencer (3 setmanes):
- Residents a Granollers: 85 €
- Per famílies nombroses i monoparentals residents a Granollers: 71 €
- No residents a Granollers: 95 €
- Per famílies nombroses i monoparentals no residents a Granollers: 79 €

CASAL PER SETMANES (Trieu la setmana que vulgueu fer):
- Residents a Granollers: 40 €
- Per famílies nombroses i monoparentals residents a Granollers: 33 €
- No residents a Granollers: 46 €
- Per famílies nombroses i monoparentals no residents a Granollers: 38 €

Serveis opcionals:
- Servei d’acollida de 8 a 9 del matí:
Per les famílies que necessiteu portar els vostres fills / filles a partir de les 8:00h
Complement del servei d’acollida de matins. 10 € setmanals
Usos esporàdics per dies: 3 €/dia

- Servei d’ acollida migdia de 13 a 15h. *:
Per les famílies que necessiteu venir a buscar els vostres fills/filles, més tard.
* No hi haurà servei de menjador.
**Podeu portar el dinar en una carmanyola, el got, el plat, coberts i tovallons

Complement d’acompanyament als migdies: 20 € setmanals
Podeu portar el dinar en una carmanyola, el got, el plat i els coberts.
Usos esporàdics per dies: 6 €/dia

Dades pare/mare o tutor/a
Dades del nen/a:
Dades de la inscripció
Avís legal sobre la privacitat de les seves dades personals