El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Inscripció al Casal multiesportiu de Nadal

Ompliu el següent formulari per realitzar una sol·licitud de preinscripció:

Dades de l'alumne/a
Nom*:
Cognoms*:
Adreça*:
Localitat*:
Data de naixament*:
Targeta sanitària*:
Activitat
És alumne del EiE*:
Es queda en acollida*:
Té germans a l'activitat*:
Autoritzat a la sortida programada?*:
Dades del pare/mare/tutor legal
Nom*:
Cognoms*:
DNI*:
Telèfon de contacte*:
Telèfon alternatiu:
E-mail*:
Avís legal sobre la privacitat de les seves dades personals
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incloses dins d'un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de TECNIESPORTS AITEVO SRL, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C / ÁLVAREZ DE CASTRO N. 38 GRANOLLERS 08402-BARCELONA.
Si en el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre les parts.


He llegit i accepto el text anterior.