TOTS ELS RESULTATS DE BÀSQUET -2021/22

==========================================================================

Classificació Final

1r. Classificat 
2n Classificat 
3r Classificat 

Resultats de Bàsquet – Encreauments – Triangular Final

Eliminatòria  JFALTY TOWERS HOOPS LEGENDS 
Eliminatòria  KHOOPS LEGENDS FALKONS 
Eliminatòria  LFALKONS FALTY TOWERS 

Resultats de Bàsquet – Encreauments2

Eliminatòria  FFALTY TOWERS 61A. E.LA PERESTROIKA53
Eliminatòria  GHOOPS LEGENDS 63VEDECAT 58
Eliminatòria  HFALKONS 73FRAKAS TEAM54 

Resultats de Bàsquet – Encreauments – 1

Eliminatòria  AHOOPS LEGENDS67EXBIR31
Eliminatòria  BVEDECAT49ACABATS DEL VALLÈS26
Eliminatòria  CSUPERSONICSFALKONS20 
Eliminatòria  DA. E.LA PERESTROIKA44 FRAKAS TEAM47 

Resultats de Bàsquet – Jornada 18

FALTY TOWERS68SUPERSONICS52
EXBIR25VEDECAT66
FALKONS0FRAKAS TEAM20
HOOPS LEGENDS67ACABATS DEL VALLÈS51
A. E.LA PERESTROIKADESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 17

ACABATS DEL VALLÈS55EXBIR31
VEDECAT59FALKONS37
FRAKAS TEAM44A. E.LA PERESTROIKA38
SUPERSONICS77HOOPS LEGENDS78
FALTY TOWERSDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 16

EXBIR34SUPERSONICS81
FALKONS48ACABATS DEL VALLÈS47
HOOPS LEGENDS37FALTY TOWERS77
A. E.LA PERESTROIKA52VEDECAT57
FRAKAS TEAMDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 15

FALTY TOWERS45FRAKAS TEAM38
ACABATS DEL VALLÈS25A. E.LA PERESTROIKA62
SUPERSONICS20FALKONS0
HOOPS LEGENDS47EXBIR41
VEDECATDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 14

FALKONS51HOOPS LEGENDS52
EXBIR33FALTY TOWERS72
FRAKAS TEAM48VEDECAT43
A. E.LA PERESTROIKA54SUPERSONICS42
ACABATS DEL VALLÈSDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 13

FALTY TOWERS56VEDECAT50
EXBIR41FALKONS56
ACABATS DEL VALLÈS25FRAKAS TEAM54
HOOPS LEGENDS45A. E.LA PERESTROIKA52
SUPERSONICSDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 12

FALKONS35FALTY TOWERS57
VEDECAT58ACABATS DEL VALLÈS49
FRAKAS TEAM55SUPERSONICS56
A. E.LA PERESTROIKA67EXBIR29
HOOPS LEGENDSDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 11

FALTY TOWERS50ACABATS DEL VALLÈS45
FALKONS20A. E.LA PERESTROIKA0
SUPERSONICS56VEDECAT64
HOOPS LEGENDS74FRAKAS TEAM60
EXBIRDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 10

VEDECAT46HOOPS LEGENDS43
ACABATS DEL VALLÈS47SUPERSONICS54
FRAKAS TEAM59EXBIR44
A. E.LA PERESTROIKA64FALTY TOWERS50
FALKONSDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 9

ACABATS DEL VALLÈS40HOOPS LEGENDS69
VEDECAT51EXBIR39
FRAKAS TEAM48FALKONS51
SUPERSONICS58FALTY TOWERS55
A. E.LA PERESTROIKADESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 8

EXBIR28ACABATS DEL VALLÈS52
FALKONS88VEDECAT48
HOOPS LEGENDS54SUPERSONICS72
A. E.LA PERESTROIKA44FRAKAS TEAM60
FALTY TOWERSDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 7

FALTY TOWERS56HOOPS LEGENDS53
ACABATS DEL VALLÈS41FALKONS50
VEDECAT42A. E.LA PERESTROIKA38
SUPERSONICS98EXBIR33
FRAKAS TEAMDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 6

EXBIR55HOOPS LEGENDS83
FALKONS81SUPERSONICS59
FRAKAS TEAM46FALTY TOWERS51
A. E. LA PERESTROIKA42ACABATS DEL VALLÈS38
VEDECATDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 5

FALTY TOWERS69EXBIR32
VEDECAT47FRAKAS TEAM35
HOOPS LEGENDS59FALKONS40
SUPERSONICS43A. E. LA PERESTROIKA44
ACABATS DEL VALLÈSDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 4

FALKONS50EXBIR43
VEDECAT40FALTY TOWERS59
FRAKAS TEAM62ACABATS DEL VALLÈS40
A. E. LA PERESTROIKA41HOOPS LEGENDS37
SUPERSONICSDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 3

FALTY TOWERS66FALKONS64
EXBIR39A. E.LA PERESTROIKA50
ACABATS DEL VALLÈS41VEDECAT52
SUPERSONICS46FRAKAS TEAM58
HOOPS LEGENDSDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 2

ACABATS DEL VALLÈS35FALTY TOWERS52
A. E. LA PERESTROIKA56FALKONS66
VEDECAT45SUPERSONICS59
FRAKAS TEAM34HOOPS LEGENDS51
EXBIRDESCANSA

Resultats de Bàsquet – Jornada 1

FALTY TOWERS60PERESTROIKA48
EXBIR29FRAKAS TEAM46
SUPERSONICS58ACABATS DEL VALLÈS 40
HOOPS LEGENDS49VEDECAT42
FALKONSDESCANSA